Ekonomia on-line

najnowsze artykuły tematyczne

Posted by admin Posted on May - 26 - 2017

Kierunek ekonomia

Wybierając kierunek studiów kreujemy swoją przyszłość. Bardzo dużo wysiłku i energii należy poświęcić, aby wytrwać pięć lat nauki, zdobyć dyplom i odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przyszły student powinien być zdecydowany na to co chce w życiu robić, aby być szczęśliwym w swej pracy. Ekonomia jest jedną z trudniejszych dziedzin nauki. Co prawda nie zalicza się do  [ Read More ]

Categories: O finansach
Posted by admin Posted on May - 26 - 2017

Ekonomia – nauka o ludziach

Jest to chyba jedno z najczęściej pojawiających się w debacie publicznej słów. W mediach jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, chętnie szafuje się nim dla usprawiedliwienia różnych działań. Jednak pod to samo słowo podkładane są bardzo rożne treści. Ekonomia, bo o niej mowa, jest rozumiana bardzo różnie. Inaczej będą patrzeć na nią naukowcy, zajmujący się  [ Read More ]

Categories: O finansach
Posted by admin Posted on May - 26 - 2017

Ekonomia jako kierunek stodiów

Zastanawiając się nad wyborem zawodu czy też kierunku dalszej nauki warto rozważyć niezbyt może popularny, ale jakże cenny kierunek studiów – ekonomia. Wydaje się, że w obecnych czasach posiadanie wiedzy z tak szerokiego zakresu jest podstawą do kariery w bankowości, finansach, ubezpieczeniach, a przede wszystkim we własnym biznesie. Studia na takim kierunku dają podstawową wiedzę  [ Read More ]

Categories: O finansach
Posted by admin Posted on May - 26 - 2017

Historia ekonomią podszyta…

Ekonomia zaczęła rozwijać swoje skrzydła już od zarania dziejów. Szlaki handlowe zapewniały ludności dostatni byt i stanowiły zarodek dzisiejszej przedsiębiorczości. Arcyciekawym faktem jest, iż społeczny ruch ekonomiczny po bolesnej utracie niepodległości nie załamał się. Odbudował swoją potęgę i znacznie przyczynił się do przyszłych sukcesów w odzyskaniu należnej wolności. Okres I wojny światowej związany był z  [ Read More ]

Categories: O finansach
Posted by admin Posted on May - 26 - 2017

Ekonomia jako nauka

Ekonomia jest bardzo obszerną dziedziną wiedzy. Paradoksalnie chociaż nie należy do nauk ścisłych. Jej podstawy bazują na regułach matematycznych. Ekonomia to nic innego jak ogół nauk o biznesie: jego podstawach, zasadach i ogólnych normach i regułach. Dzieli się na dwie podstawowe kategorie makroekonomii oraz mikroekonomii. Wyspecjalizowanie się w tejże dziedzinie wcale nie jest takie łatwe,  [ Read More ]

Categories: O finansach