Ekonomia on-line

najnowsze artykuły tematyczne

Posted by admin Posted on May - 26 - 2017

Historia ekonomią podszyta…

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Powiernictwo inwestycyjne (8)Ekonomia zaczęła rozwijać swoje skrzydła już od zarania dziejów. Szlaki handlowe zapewniały ludności dostatni byt i stanowiły zarodek dzisiejszej przedsiębiorczości. Arcyciekawym faktem jest, iż społeczny ruch ekonomiczny po bolesnej utracie niepodległości nie załamał się. Odbudował swoją potęgę i znacznie przyczynił się do przyszłych sukcesów w odzyskaniu należnej wolności.
Okres I wojny światowej związany był z rychłym rozwojem rozwojem przemysłu i bankowości. Wzrosło wówczas zapotrzebowanie na rozwój kwalifikacji późniejszych pracowników. Ów ambitna potrzeba ekonomistów do samorealizacji i samoorganizacji wynikała z psychologicznej nadziei, iż I wojna światowa przyspieszy odzyskanie suwerenności ukochanego państwa. Ekonomia to nie tylko praktyka. Wówczas opublikowano blisko 200 prac (również z nauk pokrewnych). Z ufnością wierzono, że rozwój organizacji rynkowych pomoże naprawić zniszczoną gospodarkę tuż po zakończeniu walki zbrojnej.
Zaobserwowane sukcesy tej nauki przyciągają miliony potencjalnych studentów. Co roku prym wiedzie ekonomia, o którą walczą najzdolniejsi młodzi ludzie.

Categories: O finansach

Comments are closed.